Bookmark and Share

Podmínky provozu služeb portálu FireSport.eu

Vydáno dne 02. 03. 2024 (1244 x přečteno)

Portál je internetová platforma, která umožňuje organizátorům soutěží vytvářet, spravovat a propagovat své soutěže, a účastníkům soutěží se registrovat, zasílat své příspěvky a sledovat výsledky soutěží.


- Pro využívání portálu je nutné se zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet. Registrace je zdarma a vyžaduje zadání platné e-mailové adresy a hesla. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje a nesdílet je s nikým jiným. Uživatel je zodpovědný za veškerou činnost na portálu, která proběhne pod jeho účtem.

firesport.eu/registrace

- Uživatel souhlasí s tím, že bude portál užívat pouze v souladu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a etickými zásadami. Uživatel nesmí portál zneužívat k šíření nepravdivých, urážlivých, hanlivých, pomlouvačných, rasistických, xenofobních, pornografických, nelegálních nebo jinak nevhodných informací, materiálů nebo obsahu. Uživatel nesmí portál používat k účelům, které by mohly poškodit portál, jeho provozovatele, partnery, soutěže, účastníky nebo třetí strany. Uživatel nesmí portál zatěžovat nadměrným nebo neoprávněným přístupem, zasíláním spamu, virů, malware nebo jiných škodlivých kódů. Uživatel nesmí portál hackovat, napadat, kopírovat, modifikovat, dekompilovat, reverzně inženýrovat nebo jinak narušovat jeho funkčnost, bezpečnost nebo integritu.

 

- Uživatel souhlasí s tím, že bude respektovat autorská práva a další práva duševního vlastnictví portálu, jeho provozovatele, partnerů, soutěží, účastníků a třetích stran. Uživatel nesmí kopírovat, šířit, reprodukovat, zveřejňovat, předávat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat obsah portálu bez předchozího písemného souhlasu jeho oprávněného držitele. Uživatel nesmí porušovat ochranné známky, loga, názvy, domény nebo jiné identifikační znaky portálu, jeho provozovatele, partnerů, soutěží, účastníků a třetích stran. Uživatel uznává, že portál, jeho provozovatel, partneři, soutěže, účastníci a třetí strany nejsou zodpovědní za obsah, který uživatel zveřejní, pošle nebo přijme na portálu nebo prostřednictvím portálu. Uživatel je zodpovědný za dodržování práv duševního vlastnictví v souvislosti s jeho činností na portálu a zaručuje, že má všechna potřebná oprávnění a licence k užití obsahu, který zveřejňuje, posílá nebo přijímá na portálu nebo prostřednictvím portálu. Uživatel souhlasí s tím, že bude v případě potřeby prokázat tyto oprávnění a licence portálu, jeho provozovateli, partnerům, soutěžím, účastníkům nebo třetím stranám. Uživatel souhlasí s tím, že bude odškodňovat portál, jeho provozovatele, partnery, soutěže, účastníky a třetí strany za jakoukoliv škodu, která by jim vznikla v důsledku porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s jeho činností na portálu.

 

- Uživatel souhlasí s tím, že bude dodržovat pravidla a podmínky jednotlivých soutěží, do kterých se přihlásí nebo které zorganizuje na portálu. Uživatel uznává, že portál, jeho provozovatel a partneři nejsou zodpovědní za průběh, výsledky, hodnocení, ocenění nebo jakékoliv jiné aspekty soutěží, které probíhají na portálu nebo prostřednictvím portálu. Uživatel uznává, že portál, jeho provozovatel a partneři nejsou zodpovědní za jakékoliv spory, neshody, stížnosti nebo reklamace, které by mohly vzniknout mezi organizátory a účastníky soutěží nebo mezi účastníky soutěží navzájem. Uživatel souhlasí s tím, že bude řešit tyto záležitosti přímo s dotčenými stranami a nebude se domáhat náhrady nebo odškodnění od portálu, jeho provozovatele nebo partnerů.

 

- Uživatel souhlasí s tím, že bude v každé pozvánce na soutěž zahrnout logo portálu a logo jednoho partnera portálu. Uživatel souhlasí s tím, že tímto krokem pomůže udržet důvěru a spolupráci s finančními partnery portálu, kteří umožňují pokračování jeho činnosti. Uživatel souhlasí s tím, že tímto krokem také prospěje svým soutěžím, protože jim zajistí větší publicitu a prestiž. Uživatel uznává, že portál, jeho provozovatel a partneři mají právo kontrolovat dodržování této podmínky a v případě jejího porušení mohou uživateli omezit nebo zrušit přístup k portálu nebo k jeho službám.

 

- Uživatel má možnost zvolit si variantu osvobození od reklamy partnerů portálu na svých soutěžích a sociálních sítích. Tato varianta spočívá v jednorázové platbě na účet portálu v hodnotě 1000 Kč/rok bez DPH. Uživatel souhlasí s tím, že tato platba je nevratná a platí pouze pro jednu soutěžní sezónu. Uživatel souhlasí s tím, že tato varianta neznamená osvobození od povinnosti zahrnout logo portálu firesport.eu, ale pouze logo partnerů!

 

Logo portálu zde:

Fire Sport

 

 Logo partnerů zde:

ACE SPORT s.r.o.

profikas

 

Uživatel souhlasí s tím, že tato varianta neznamená osvobození od povinnosti zahrnout logo portálu firesport.eu, ale pouze logo partnerů!