Areál Flídr group - Široký Důl 2023 - Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023

Liga: -
Místo: Široký Důl
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Kdy: 28. 10. 2023 08:00
Kontakt:   Jakub Paulíček
Telefon:  737785812

Začátek rezervace: 28. 10. 2023 08:00
Konec rezervace: 28. 10. 2023 08:00
Začátek tipování:  28. 10. 2023 00:00
Konec hlasování: 28. 10. 2023 00:00
Zadal: Jakub Paulíček

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: neurčeno

Stránky pořadatele:  https://memorialsirokydul.cz/

Poznámka pořadatele

FLÍDR group s.r.o. Široký Důl

 

&

Sbor dobrovolných hasičů Široký Důl

 

si Vás dovolují pozvat na

 

XXIII. ročník soutěže

 

 

který se koná v sobotu 28.10 2023 v 8,30 hod.

 

Organizační zabezpečení soutěže

 

Místo konání: areál firmy FLÍDR group s.r.o. Široký Důl

 

Kategorie: muži, ženy

 

Časový harmonogram: do 8,00 hod – presence, startovní pořadí sestavuje pořadatel podle telefonických přihlášek. Startovnílistina bude zveřejněna na stránkách soutěže memorialsirokydul.cz na www.firesport.eu a na facebooové stráncesoutěže.

8:30 hod – zahájení soutěže

ihned po skončení zahájení - požární útoky - ženy

cca 11:30 požární útoky  - muži

Vyhlášení výsledků proběhne do 30 min po skončení posledního útoku mužů.

 

 

 

Rezervace pořadí: Je možná pouze telefonicky a to na telefonním čísle +420 792 923 211. Rezervovat místo si můžete od 10.9 2023 od 13:00 až do naplnění kapacity závodu cca 200 družstev. Dřívější hovory nebudou akceptovány. Po naplnění kapacity dojde k vypnutí telefonního čísla jako informace že už je plno. Jeden volající může zaregistrovat pouze jedno družstvo !!! Bez výjimek. Automaticky budou přidělena startovní čísla 10. nejlepším mužským družstvům a 5. nejlepším ženským družstvům družstvům z minulého ročníku 2022. Místa nejsou přenosná a startovat musí vždy daný tým. Daná družstva, mající účast na základě výsledků z minulého ročníku, pouze oznámí pořadateli úmysl startovat a zaplatí startovné. Ve startovní listině bude rezervováno 20 míst pro zahraniční družstva a 30 míst jako divoké karty pořadatele. Startovní pořadí sestavuje vždy pořadatel, místa si nejde vybrat a telefonická informace o pořadí na startu bude pouze orientační.

 

Dráhy: soutěž bude probíhat ze dvou základen, očíslování drah bude provedeno losem před

zahájením soutěže. Povrch asfaltový s odtokem vody

 

Časomíra: elektronická, se zobrazením na světelné tabuli – SDH Lubná – Pavel Uher

 

Startovné: Vzhledem k obrovskému zájmu soutěžních družstev je systém přihlašování

takový, že se každé soutěžní družstvo nejdříve zaregistruje na telefonním čísle +420 792 923 211, kde mu bude potvrzeno přihlášení (případně obdrží divokou kartu). Následně zašle každý zaregistrovaný tým startovné 500Kč na účet 279173979/0300 a do zprávy pro příjemce jasně napíše tým, za který zálohu na startovné platí (např. sdh siroky dul muzi A). Jiná platba (hotovost, poukázka) nebude akceptována. Uzávěrka plateb bude 6. 10. 2023. Týmy, které do této doby nezaplatí startovné, budou ze startovní listiny vyškrtnuty. Startovné zahraničních družstev bude placeno hotově v CZK při presenci.

 

Pojištění: soutěž je pojištěna u HVP. Soutěžící jsou pojištěni na základě členství v SH ČMS.

 

Pravidla soutěže:

Požární útok dle Směrnic hasičských sportovních soutěží a pravidel Extraligy ČR – muži i ženy 2 hadice B.

Provádí se na sklopné terče přes otvor 50 mm.

Hadice: plošné měření šířky-C min 65mm – průměr 42 mm , B min 100 mm - bude měřeno před zahájením útoku.

Délka hadic -20m+/-1m – bude měřena libovolná hadice po skončení útoku.

Doba přípravy základny - 3 minuty, tým se může připravovat hned po odpojení hadice B ze stroje předchozího družstva, čas běží od sundání stroje ze základny.

Mezi ozuby koncovek musí projít arch papíru.

Zvláštní podmínky: Soutěžící může nastoupit ve své kategorii pouze v jednom požárním útoku, tj. nemůže nastoupit ve vlastním druhém, ani v dalším cizím týmu. V případě startu dvou týmů z jednoho sboru musí nastoupit všech 14 soutěžících k označení. Výjimky-např. v případě pozdního příjezdu se nepovolují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny:

Na závěrečném vyhlášení bude ohodnoceno 15. nejlepších družstev mužů a 10 nejlepších družstev žen. Opět budou připraveny hodnotné ceny od generálního partnera akce firmy Flídr s.r.o v hodnotě cca 70000Kč.

Jako bonus vyplaceny odměny pro nejlepší družstva. (30000Kč)

 Muži                            Ženy

1 - 10000                     1 - 5000

2 - 5000                      2 - 3000

3 - 3000                      3 - 1000

                                                  4 - 2000

                                                  5 - 1000

 

Každý tým, který odběhne svůj požární útok má nárok na balíček k 22. ročníku soutěže, který obdrží ihned po skončení soutěže před vyhlášením. Vyhlašované týmy obdrží balíček v rámci vyhlášení (15m+10ž)

 

 

 

 

V průběhu soutěže bude probíhat soutěž

V. ročník - Otevřené Mistrovství Evropy v nalévačce

Pravidla: Soutěží dvoučlenná družstva, na základně bude připraven jednotný stroj, savice na opření koše a hadice na opření savice. 2ks savic a koš vlastní. Savice ke stroji bude našroubována na stroj. Při pokusu zespoda se savice může dotýkat země.  Měřeno elektronickou časomírou se zobrazením na displeji. Na vývodu B ze stroje bude připojena fotobuňka, která sepne čas družstva. Savice nemusí být sešroubovány. Možnost použití vlastního přechodu. Koš se nesmí vytáhnout z vody dříve než dojde k sepnutí času a spoj savic nemůže být při pokusu zvednut nad horizontální úroveň osy čerpadla.

Na tuto soutěž se nemusí zájemci přihlašovat a presence bude probíhat souběžně se závodem na vedlejší dráze. Závodit mohou i závodníci mimo startovní listinu hlavního závodu.

Začátek: cca 9:30

Kategorie: muži, ženy

Startovné 50kč za dva pokusy.

Čas na 2. pokusy: 3. minuty - Měří se 3 minuty od postavení stroje do vyhovujícího postavení.

První tři družstva v obou kategoriích obdrží medaile a věcné ceny.

Vítězové budou titulováni jako Mistři Evropy

Start bude umožněn pouze závodníkům, kteří mají trvalé bydliště v Evropě a nebudou pod vlivem alkoholu.

 

Případné dotazy: tel. 737785812 e-mail : jakub.paulicek@seznam.cz

 

Info o soutěži na memorialsirokydul.cz

 

Nashledanou s Vámi se těší pořadatelé ze „Širocka“


Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-siroky-dul-13570.htmlKód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listinaNejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2012/10/27 Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina
-
2013/05/04 Široký Důl, hasičské hřiště, Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska
-
2013/10/26 Široký Důl, O putovní pohár V Ř SR-memoriál V.I.Lenina
-
2014/05/03 Široký Důl, O pohár starosty obce
-
2014/10/25 Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014
-
2015/05/09 Široký Důl, Hasičské hřiště, O putovní pohár starosty obce Široký Důl
-
2015/10/24 Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015
-
2016/04/30 Hasičský areál Široký Důl, XVII. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce
-
2016/04/30 Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl
-
2016/10/29 areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016
-
2017/04/30 Hasičské hřiště Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl
-
2017/10/28 Areál firmy Flídr s.r.o, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl
-
2018/05/12 Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl
-
2018/10/27 Areál Flídr s.r.o Široký Důl, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018
-
2019/10/26 Areál firmy Flídr Široký Důl, XXI. ročník soutěže
-
2021/08/22 Široký Důl, MČR ve výstupu na cvičnou věž
MČR
2021/08/22 Široký Důl, MČR ve výstupu na cvičnou věž
MČR
2022/05/07 Hasičské hřiště SDH Široký Důl, Soutěž O putovní pohár starosty obce Široký Důl
-
2022/10/29 Areál Flídr group Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2022
-
2023/10/28 Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023
-
Kdy Kde Liga


Soutěže

Kdy Kde Liga
2023/09/30 Jiřice u Miroslavi, hřiště, pohárová soutěž, 2B
-
2023/09/30 Fotbalové hřiště, Polouvsí., O Pohár starosty SDH Hůrka.
-
2023/09/30 Poděvousy, fotbalové hřiště, Memoriál Jirky Posledního, soutěž v požárním útoku
-
2023/09/30 Nasobůrky, 2023 noční soutěž
-
2023/09/30 Police - zámecký areál, Noční soutěž - 12. MEMORIÁL Jana Slámy
-
2023/10/01 hřiště Zbožnov, Zbožnovský pohár-finálové kolo HPL
-
2023/10/07 Nová Ves, Hřiště nad vsí, O pohár starosty SDH, 2B,součet časů.
-
2023/10/14 Radíč- hřiště, O pohár Čhj Radíč. 2B
-
2023/10/14 Areál SDH Podhradní Lhota, Memoriál Davida Žejdlika
-
2023/10/14 Areál SDH Podhradní Lhota, Kyblovačka po skončení PU
-
2023/10/15 Kožušany, areál za tratí., O putovní pohár SDH Kožušany-Tážaly
-
2023/10/21 Vésky, Noční soutěž O putovní pohár SDH Vésky
-
2023/10/28 Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023
-
2023/11/11 Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď
-
2023/11/11 Špičky, O svatomartinskou husu
-
2023/11/18 Pohořelice, fotbalové hřiště, SAMETOVÝ POHÁR
-
2023/12/02 Český Rudolec, XVII. ročník Mikulášské soutěže v požárním útoku
-
Kdy Kde Liga